image

Djurindustrin skapar enormt omfattande miljömässiga problem vilket är allvarligt och definitivt inte hållbart.
Även i världshaven är läget mycket kritiskt då fiskeindustrin saboterar den marina miljön. Ekosystemen i haven är alarmerande nära en kollaps, vilket kan få förödande konsekvenser då jordens syreproduktion till betydande del är beroende av havens livsmiljö. Haven har evoluerat under biljontals år vilket mänsklig aktivitet nära på totalförstört under vad som tidsmässigt är en ögonblinkning i jämförelse.
Fortsätter vi fiska i samma omfång som vi gör idag, kommer haven, enligt experter, att vara tömda omkring år 2050.
Problematiken späds också på i takt med en stigande efterfrågan kopplad till den globala befolkningsökningen.

Dokumentären är gjord i samarbete med ledande experter inom området, vilka tydliggör sambanden mellan olika verksamheter.
Den innehåller hänförande vackra naturbilder och även en väldigt skrämmande verklighet.