I förrgår, fredag, var jag på visning av en nyutkommen dokumentär, som heter ”Cowspiracy-the sustainability secret”. Mycket intressant och viktig!
Den visas nu på biografer i bland annat USA och har fått en hel del  uppmärksamhet.
Dokumentären undersöker varför världens miljöorganisationer och makthavare knappt påtalar den miljöpåverkan som industrialiserad djurhållning – och vår konsumtion av animaliska produkter har.
Vårt sätt att hålla industridjur har, enligt experter, större miljöpåverkan än hela den globala transportsektorn
(alla typer av bilar + flyg + tåg + båtar ). Verksamheten är en starkt bidragande orsak till förorening av vattendrag, utsläpp av växthusgaser, avskogning / regnskogsskövling och därmed även ett påtagligt hot mot den biologiska mångfalden.
Djurindustrin kräver även enorma mängder vatten, vilket är en akut bristvara i många delar av världen.

 

Det är allvarligt, att informationen gällande miljönegativa faktorer, som sprids till allmänheten är vinklad på ett vis som håller ekonomiska gigantintressenter bakom ryggen.
Det är självklart viktigt att värna om miljön på alla plan som går.
Att källsortera, inte duscha så länge, köra mindre bil och så vidare är förstås toppenbra saker när man vill vara hyvens mot moder jord. Parallellt är ett skifte till mer växtbaserad kost en nödvändig del för långsiktig hållbarhet.

Idag under Climate March i NYC samlades hundratusentals personer för att lyfta miljöfrågan i den största demonstrationen av sitt slag någonsin.
Glädjande och mycket viktigt att frågan lyfts och uppmärksammas!
Även i Sverige samlades många människor för att marschera för miljön. Bilderna är från aktionen i NYC.

klimat
climatemarch1 climatemarch climate2